Southampton 1-2 Leicester

Southampton 1-2 Leicester highlight tr廕要 廕只 t廕【 v簷ng 3 Ngo廕【 h廕》g Anh keo7m.com tが廙ng thu廕負 l廕【 video b籀ng 獺 ngo廕【 hang anh online h廕叼 d廕南.

BN TH廕奘G:

  • CLb Southampton:Ryan Bertrand (56′).
  • CLB Leicester: Demarai Gray (64′), Maguire (84′).

Southampton 1-2 Leicester

  1. L廙ch thi 廕只 b籀ng 獺 ngo廕【 h廕》g anh.
  2. B廕τg x廕穆 h廕》g b籀ng 獺 ngo廕【 h廕》g anh.
  3. Link xem tr廙帷 ti廕穆 b籀ng 獺 ngo廕【 h廕》g anh.
  4. Xem k癡o b籀ng 獺 ngo廕【 h廕》g anh.
  5. Xem k廕篙 qu廕 b籀ng 獺 ngo廕【 h廕》g anh.