Thống kê trận đấu Nga 1-1 Tây Ban Nha (pen 4-3).

Thống kê trận đấu Nga 1-1 Tây Ban Nha (pen 4-3).

Thống kê trận đấu Nga 1-1 Tây Ban Nha (pen 4-3).