Man City sau v么 膽峄媍h l脿 mu么n v脿ng n峄昳 lo

Th岷璽 v岷瓂, sau khi MU b岷 ng峄 th岷 b岷 0 – 1 tr瓢峄沜 West Brom. Th矛 c农ng l脿 l煤c Man City c峄 Pep 膽谩 b岷 Tottenham 3 -1. Qua 膽贸 th矛 th岷 tr貌 Pep Guardiola 膽茫 v么 膽峄媍h ngo岷 h岷g anh s峄沵 5 v貌ng 膽岷.

1 – Nh峄痭g 膽i峄乽 岷 t瓢峄g v峄 Man City th峄漣 Pep Guardiola.

膼贸 l脿 l峄慽 b贸ng 膽谩 ban b岷璽 hoa m峄, t岷 c么ng 膽岷筽 m岷痶. Sau khi 膽瓢峄 s峄 峄g h峄 m岷h m岷 c峄 gi峄沬 ch峄 岷 R岷璸 v峄 t脿i ch铆nh. Sau m霉a gi岷 d岷玭 d岷痶 Man City tr岷痭g tay. Th矛 Pep 膽茫 m岷h tay thanh l峄峜 to脿n b峄 膽峄檌 h矛nh. V脿 khi 岷 pep 膽茫 g岷穞 h谩i 膽瓢峄 qu岷 ng峄峵.

B岷眓g 1 chi岷縞 c煤p cup li锚n 膽o脿n 2017/18 nay th矛 Pep c农ng 膽茫 chi岷縞 cup v么 膽峄媍h ngo岷 h岷g anh. Danh hi峄噓 th峄 2 cho chi岷縩 d峄媍h n芒ng t岷 Man City l锚n 1 膽岷硁g c岷 kh谩c.

2 – Sau v么 膽峄媍h l脿 n峄昳 lo.

膼煤ng 膽岷 pep, chi岷縞 c煤p v么 膽峄媍h ngo岷 h岷g anh nh瓢 mang trong m矛nh 1 l峄漣 nguy峄乶 b岷 t岷璸. Th峄 CLB n脿o v峄玜 膽o岷 c煤p th矛 l岷璸 t峄ヽ m霉a sau th岷 b岷. Qua hai m霉a th矛 ch煤ng ta c贸 th峄 th岷 t岷 g瓢啤ng c峄 CLB Lecester City v脿 Chelsea.

  • H峄 l脿 nh峄痭g CLB v峄玜 膽o岷 c煤p sau 膽贸 x岷 ch芒n th锚 th岷. V矛 sau 瓢 , v芒ng c贸 r岷 nhi峄乽 l媒 do 膽峄 chi岷縞 c煤p 岷 tr峄 th脿nh m峄檛 g谩nh n岷穘g.
  • Khi b岷 l脿 nh脿 v么 膽峄媍h ngo岷 h岷g anh m霉a tr瓢峄沜 th矛 m霉a sao c谩c CLB kh谩c 膽i峄乽 r岷 quy岷縯 t芒m 膽谩nh b岷 nh脿 v么 膽峄媍h.
  • Nh峄痭g CLB m谩u m膬t s岷 r煤t m谩u ch岷 x谩m c峄 CLB v峄玜 膽膬ng quang b岷眓g m峄峣 gi谩.
  • Ph岷 duy tr矛 l峄眂 l瓢峄g 膽i峄乽 峄 c谩c m岷穞 tr岷璶.
  • 脕p l峄眂 t峄玭g gi峄沬 ch峄 qu岷 mu峄憂 th锚m c谩c danh hi峄噓. Hi峄僴 nhi锚n h峄 s岷硁 s脿ng chi th锚m ti峄乶 cho Pep n芒ng c岷 膽峄檌 h矛nh Man City nh瓢 h峄 c农ng s岷 y锚u c岷 th锚m c谩c danh hi峄噓 kh谩c ch岷硁g h岷 l脿 Champions league n啤i m脿 Pep 膽茫 th岷 b岷 cay 膽岷痭g.

3 – M霉a gi岷 kh茅p l岷 v脿 m峄峣 th峄 l岷 b岷痶 膽岷.

Sau khi c谩c v貌ng 膽岷 cu峄慽 c峄 Ngo岷 H岷g Anh kh茅p l岷 s岷 nh瓢峄漬g l岷 s芒n ch啤i cho World Cup 2018 t岷 nga. Khi 岷 c农ng l脿 l煤c c谩c HLV c霉ng tuy峄僴 tr岷h vi锚n xem d貌 c谩c si锚u sao c农 m峄沬. H峄 s岷 nh峄痭g y岷縰 t峄 膽峄 cho c谩c CLB gi峄 danh hi峄噓 ho岷穋 cho c谩c CLB mu峄憂 膽o岷 l岷 danh hi峄噓.

V脿 nay ch煤ng ta h茫y c霉ng ch峄 xem li峄噓 Pep c贸 b岷 v峄 th脿nh c么ng cho ngai v脿ng 岷 kh么ng?

T岷 c岷 膽i峄乽 c贸 tr锚n site keo7m.com nh茅.