Liên hệ hợp tác quảng cáo

Các đối tác muốn liên hệ hợp tác quảng cáo với site keo7m.com xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sao:

Email: [email protected] 

SĐT : 0120.751.6876

Thời gian làm việc : từ 10h00 AM -> 17h00 PM.

[us_image image=”8167″ align=”center”]

Vị trí 1 Top đầu: Phí 2.500.000 VNĐ/ 1 tháng.

[us_separator]
[us_image image=”8167″ align=”center”]
[us_image image=”8167″ align=”center”]
[us_separator]

Vị trí 2 dưới khung thông báo: Phí 2.000.000 VNĐ/ 1 tháng.

[us_separator][us_image image=”9313″ align=”center”]

Hình ảnh khung thông báo.

[us_separator][us_image image=”9314″ align=”center”]

Vị trí 2 dưới khung thông báo: Phí 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Email và SĐT trên cảm ơn. !!!