Thống kê trận đấu Croatia 1-1 Đan Mạch (pen 3-2).

Thống kê trận đấu Croatia 1-1 Đan Mạch (pen 3-2).

Thống kê trận đấu Croatia 1-1 Đan Mạch (pen 3-2).