10 pha bỏ lỡ nên quên của lịch sử World Cup

10 pha bỏ lỡ nên quên của lịch sử World Cup

10 pha bỏ lỡ nên quên của lịch sử World Cup 2018 Bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng, Robben, Higuain…tự trách bản thân, khiến đội không thể có được bàn thắng.